2017 Başvuruları

Toplumsal Gelişme Hibe Programı

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2017 başvuruları 6 Mart 2017'de başlamış, 28 Nisan 2017 17:00 itibariyle sona ermiştir.

Önümüzdeki dönemde Hibe Programı çerçevesinde alınan başvurular öncelikle Sabancı Vakfı ve bağımsız Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, son olarak da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti onayı alınarak hibe alacak projeler belirlenecektir.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2017 kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelere toplam 500.000 TL hibe tahsis edilecektir.

Değerlendirme süreci aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülecektir:

Süreç Tarih
Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması 2-5 Mayıs 2017
Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 8 Mayıs 2017
Sabancı Vakfı ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmenin yapılması 9 Mayıs - 22 Haziran 2017
Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 23 Haziran 2017
Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı'na göndermesi 23 Haziran - 10 Temmuz 2017
Ön değerlendirmeyi geçen projelerin Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi 11 Temmuz - 14 Eylül 2017
Değerlendirme Kurulu'nun önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi 15 Eylül 2017
Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi 15 Eylül 2017

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.