Bursiyerlere Staj Olanakları

Staj Başvuru ve Değerlendirme

 • Staj kontenjanı sadece lisans öğrenimi gören Sabancı Vakfı bursiyerlerine yöneliktir ve sadece yaz aylarında uygulanır.
 • Sabancı Vakfı bursiyerleri Sabancı topluluk şirketlerinde ayrılan staj kontenjanları için  başvurusunu online yapabilmektedir. Başvuru ve şirket bilgileri e-posta ile bursiyerlere Mart ayı sonunda duyurulmaktadır.
 • Staj başvurularının değerlendirilmesi Sabancı Vakfı tarafından en geç Nisan ayı içerisinde tamamlanır.
 • Değerlendirme sonuçları Mayıs ayı içerisinde bursiyerlere ve şirketlere duyurulur.

Aşağıdaki niteliklere sahip adaylara öncelik tanınır

 • Staj zorunluluğu olanlar
 • Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler
 • Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar
 • Şirket tercihleri ile örtüşen veya daha yakın olan adaylar
   

Staj Süresi

 • Staj süresi şirketlerin belirlediği süre olup en az 1 aydır, ancak süre şirketin uygun görmesi halinde uzatılabilir.
   

Staj İptali

Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:

 • Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
 • Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
 • Staj süresi sona ermeden Vakfın ve şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,

Stajı iptal edilen bursiyere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan bursiyer, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.

Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Sabancı Vakfı’na bilgi verilmesi gerekir.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.