Üyelikler

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV)

Sabancı Vakfı, TÜSEV’in kurucularındandır ve 1993 yılından beri TÜSEV Yönetim Kurulu üyesidir.

100’den fazla mütevellisi bulunan TÜSEV, 1993 yılında Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından kurulmuştur. TÜSEV’in amaçları, STK’lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması, stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması, kamu, özel sektör ve üçüncü sektör arası işbirliğinin teşvik edilmesi, uluslararası topluluğun ülkemiz üçüncü sektörünü tanıması ve işbirlikleri kurması, sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması ve bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması olarak özetlenebilir.

Kuruluş Yılı : 1993
Merkez : İstanbul
Üyeler : 108 vakıf ve dernek, 2 gerçek kişi (Detaylı bilgi için: www.tusev.org.tr)
Çalışma Alanları : Yasal çalışmalar, sosyal yatırım, araştırma, yayınlar, eğitim ve etkinlikler, uluslararası ilişkiler, ağ kurma
Web : www.tusev.org.tr

AVRUPA VAKIFLAR MERKEZİ (EUROPEAN FOUNDATION CENTRE - EFC)

Sabancı Vakfı 1991 yılından beri Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) üyesidir. EFC 1989 yılında Brüksel’de, Avrupa’daki Vakıflar için destekleyici yasal ve mali ortamların yaratılması, 3. Sektörün altyapısının güçlendirilmesi ve vakıflar ile alanda faaliyet gösteren diğer aktörler arasında işbirliği ve ortaklıkların teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur. 1991 yılından itibaren Avrupa Vakıflar Merkezi’nin üyesi olan Sabancı Vakfı, 2011 yılında ilk defa Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş, 2014 yılı itibariyle de ikinci defa 3 yıllık bir dönem için Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tek Türk Vakfı olmuştur. Ayrıca, 2009 yılında Sabancı Vakfı, ilk defa kurulan Engellilerin İnsan Hakları Vakıflar Konsorsiyumu'nun kurucu üyesi olmuştur. 2014 yılı itibariyle bu konsorsiyumun Eş Başkanı olarak görev almaktadır.

Kuruluş Yılı : 1989
Merkez : Brüksel
Üyeler : % 88’i Avrupa merkezli toplam 216 üye
Çalışma Alanları : Yasal çalışmalar, araştırma, yayınlar, eğitim ve etkinlikler
Web : www.efc.be

VAKIFLAR BİRLİĞİ (COUNCIL ON FOUNDATIONS - COF)

Sabancı Vakfı 1987 yılından beri Vakıflar Birliği (COF) üyesidir. 1949 yılında Washington’da kurulan Vakıflar Birliği, bünyesinde yaklaşık 1.600 üye vakıf ve kurum bulundurmaktadır. Vakıflar Birliği dünyada filantropinin gelişmesi ve üye vakıfların işlerini en etkin şekilde yapabilmeleri için ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Kuruluş Yılı : 1949
Merkez : Washington, DC
Üyeler : Yaklaşık 1.600 vakıf
Çalışma Alanları : Yasal çalışmalar, araştırma, yayınlar, eğitim ve etkinlikler
Web : www.cof.org

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.