2022 Başvuruları

Hibe Programı Başvuruları Sona Erdi!

Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı başvuruları 3 Ocak 2022’de başlamış, 9 Şubat 2022, saat 17.00 itibariyle sona ermiştir.

Hibe Programı kapsamında toplam 303 başvuru alınmıştır.

Başvurular öncelikle Sabancı Vakfı ve bağımsız Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, son olarak da Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti onayı alınarak hibe alacak projeler belirlenecektir.

Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelere toplam 2 milyon TL hibe tahsis edilecektir.

Değerlendirme süreci aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülecektir:

Süreç Tarih
Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile kriterlere uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması 10-28 Şubat 2022
Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinine-posta ile gönderilmesi 1 Mart 2022
Sabancı Vakfı ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmenin yapılması 2-31 Mart 2022
Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi 1 Nisan 2022
Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı'na göndermesi 1 - 11 Nisan 2022
Ön değerlendirmeyi geçen projelerle görüşmelerin yapılması ve başvuruların Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi
Değerlendirme Kurulu'nun önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi
12 Nisan - 23 Haziran 2022
Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi 24 Haziran 2022

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.