Açık Çağrılı Hibe Programı

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim" alanında uygulayacağı projeleri desteklemektedir.

Hibe Programı kapsamında daha önce desteklenen projeler hakkında bilgi almak için Ekim Zamanı” kitaplarını ve Tamamlanan Projeler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Neden Kadın, Genç ve Engelliler?

Türkiye’de 41,7 milyon kadın, 13 milyon genç, 8,5 milyon engelli var. Kadın, genç ve engelliler bugün nüfusun büyük bir kısmını kapsıyor. Öte yandan, iş, eğitim, politik katılım gibi çeşitli göstergeler, bu grupların toplumsal hayata eşit ve aktif katılımında sorunlar yaşandığını ortaya koyuyor. “Engelli kadın”, “genç kadın” ya da “engelli genç” olduğu için iki kez ayrımcılığa maruz kalan grupların önündeki engeller ise çok daha büyük.

Neden Eğitim?

Hibe Programlarının 10. yılında Sabancı Vakfı bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve Türkiye’deki ihtiyaçlara uygun hale getirmek amacıyla farklı sektörlerden uzmanlarla bir strateji çalışması yürüttü. Bu çalışmanın sonucunda Vakıf kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele için en önemli alanlardan birinin “Eğitim” olması gerektiğine karar verdi. Böylece eğitim ana başlığı altında yürütülen projeler sayesinde hibe desteğinin daha odaklı hale gelmesi, sorunlara daha kalıcı çözüm üretilmesi ve yaratılan etkinin sürdürülebilir kılınması amaçlandı.

Neden Sivil Toplum Kuruluşları?

Sabancı Vakfı, kadın, genç ve engellilerin eşit haklara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, Hibe Programı ile sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) desteklenmesi gerektiğine inandı.

Bunun en az iki nedeni var: 1) İhtiyaç 2) Değişim Potansiyeli. Türkiye’de STK’lara yeterli fon sağlayan yerli kuruluşlar veya vakıfların olmaması bu alandaki ihtiyacı ortaya koyuyordu. Öte yandan dezavantajlı gruplarla yakın çalışan, ihtiyaçları analiz edebilen STK’ların katılımın önündeki engellere yönelik çözüm üretme ve kamuya örnek olacak modeller geliştirme potansiyeli yüksekti.

Hibe Programı süreci ve öncelikli hedef kitle, sorun alanları ve çözüm yaklaşımları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen “tıklayınız”.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.