Dünya Hepimizin Yuvası

Proje Künyesi
Kurum: Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
Amacı: Başta hayvanlar olmak üzere gezegeni paylaştığımız tüm canlılara karşı saygı ve empati geliştirilmesi, Dünya’nın tüm canlıların evi olduğunun, bu evin tek bir sahibinin olmadığının benimsenmesi ve yaşamın bütünlüğüne ilişkin bir anlayış geliştirerek, doğa felsefesi gibi etik konuların sorgulanabileceği koruma öncelikli bir yaklaşımın benimsenmesi.
İlleri: İstanbul
Hibe Tutarı: 52.650 TL
Proje Süresi: Ekim 2019 - Mayıs 2020

MEVCUT DURUM

Dünyayı, canlı ekosistemleri barındıran yaşayan bir gezegen olarak korumak için acil önlemler almak gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası politikalar kadar belirleyici olabilecek önlemlerin başında, bireylerin süreçle ilgili farkındalığa ve sorumluluk bilincine sahip olmaları gelmektedir. Bu açıdan eğitim programları da önemli bir role sahiptir.

Öte yandan ülkemizdeki örgün eğitim programlarında, doğayı bir kaynak olarak ele alan araçsal yaklaşımın egemen paradigma olarak sürdürüldüğü görülmekte, buna bağlı olarak hayvan hakları kavramı da öğrencilerde yeterince gelişememekte ve hayvanların yaşam hakkı ve yaşam alanları her geçen gün giderek daha fazla ihlâl edilmektedir.

Bu nedenle, öğrencilerin sınıf ortamından dışarı çıkararak, yeryüzünün tüm canlıların paylaştığı ortak evimiz olduğunu keşfetmeleri ve yaşamın bütünlüğüne ilişkin empati geliştirmeleri gerekmektedir.

PROJENİN HEDEFLEDİKLERİ

  • Büyükçekmece’de yer alan Akçansa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik sınıf içi ve sınıf dışı uygulamaları olan bir eğitim programı hazırlanacak.
  • Öğrencilerin, “yuva/ev” algısını genişleterek, gezegenimizi büyük evimiz olarak görmeleri ve Dünyayı paylaşan tüm canlılara karşı empati geliştirmeleri desteklenecek.
  • Öğrencilerin yaşadıkları yeri keşfetmelerini sağlayacak alan gezilerinde, öğrencilerin doğa ile buluşması ve doğayı diğer canlılarla birlikte yaşamın paylaşıldığı büyük bir ev olarak deneyimlemeleri sağlanacak.
  • Saha gezilerinde öğrenciler hayvanları keşfederek, onların da yuva kurmak, beslenmek, güvende olmak gibi insanlarla ortak ihtiyaçları olduğunu gözlemleyecek ve empati geliştirecekler.

Proje Sonuçları

  • Proje kapsamında 4. sınıf öğrencilerine yönelik bir eğitim programı ve bu program kapsamında yapılacak uygulamalarda ve saha gezilerinde kullanmak üzere ‘Eşleştirme Oyunu Kartları’, ‘Kartpostal’ ve ‘Etkinlik Defteri’ hazırlandı.
  • Eğitim programı Akçansa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda toplam 231 öğrenci ile uygulandı.
  • Eğitimlere katılan 148 öğrenci tarafından doldurulan ölçme değerlendirme formlarının sonuçlarına göre çocukların; dünyayı tüm canlıların ortak yuvası olarak görme, yaşam hakkı, yaşam alanlarının korunması, empati geliştirme ve koruma gibi başlıklarda beklenen farkındalığı kazandığı görüldü.

Katılımcı Görüşleri

“Benim bir kedim var ve hayvanları çok seviyorum. Bugünden sonra hayvanlara daha iyi bakacağım ve çok yakın zamanda yeni bir köpek alacağım.”  10 yaşında, öğrenci

“Dünya sadece insanların değil. Hayvanların da hakları var. O yüzden dünyada yaşayan canlılara saygı ve sevgili olmalıyız.”  10 yaşında, öğrenci

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.