Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu

Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda hibe veren vakıflar ve diğer paydaşları bir araya getirmek üzere 2009 yılında kurulmuş bir platformdur. Platform, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilgi duyan tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan yenilikçi bir girişimdir.

Konsorsiyum; Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) ve ONCE Vakfı (İspanya) tarafından yönetilmektedir. Konsorsiyum’un hedefi Avrupa’da BM sözleşmesinin ülkeler tarafından onaylanması ve etkin bir şekilde uygulanmasının teşvik edilmesidir. Üyelerin, Konsorsiyum’a tecrübe, bilgi birikimi, kaynak ve uzmanlıklarını katmaları beklenmektedir.

Türkiye’den yalnızca Sabancı Vakfı’nın davet edilerek, kurucu üye olduğu platformun diğer kurucu üyeleri ise Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Casa Risparmio di Torino (İtalya), Fondation de France (Fransa), Fondation Calouste Gulbenkian (Portekiz) ve The Atlantic Philanthropies‘dir (İrlanda/Amerika).

Faaliyetler

Engelli Hakları Projeleri ile İlgili İyi Örnekler ve Karşılaşılan Zorluklar Raporu, Ocak 2011

Sabancı Vakfı’nın da kurucu üyeleri arasında bulunduğu Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu, engelli haklarına ilişkin yürütülen projeleri bir araya getiren bir çalışma yürütüyor. Engelli çalışmaları konusunda iyi örneklerin toplanması, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması, yanlış yöntemlerin tekrarlanmaması ve bilgilerin paylaşılması amacıyla Ocak 2009’da başlatılan çalışmada, Avrupa Birliği Engelli Hakları Eylem Planı hedefleri çerçevesinde bugüne kadar yapılan çalışmalar arasından en iyi örneklerden bir kaynakta toplanmıştır. Ocak 2011’de yayınlanan çalışma, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki 10 yıl boyunca uygulayacağı strateji olan ve “Avrupa Birliği 2010-2020 Engellilik Strateji” belgesinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.

Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020 tam metni için tıklayınız... (İngilizce)

İyi Örnekler Raporu’nun tam metni için tıklayınız... (İngilizce)

İyi Örnekler Raporu Yönetici Özeti için tıklayınız... (İngilizce)

İyi Örnekler Raporu Yönetici Özeti için tıklayınız... (Türkçe)

Strateji Toplantısı, Kasım 2010

Konsorsiyum’un 6 üyesi, Atlantic Philonthropies ev sahipliğinde Dublin’de bir araya gelerek Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu geçmiş faaliyetleri ve gelecek planlarını tartıştı. Şimdiye kadar Konsorsiyum projesi kapsamında yapılan çalışmalardan “İyi Örnekler ve Karşılaşılan Zorluklar Raporu’nun Avrupa Birliği Komisyonu’nun hazırladığı “Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020” üzerindeki etkisi ve Avrupa Komisyonu ile olan ilişkilerin gündeme getirildiği toplantıda Konsorsiyum üyeleri engellilik konusunda yaptıkları çalışmaları ve ülkelerindeki gelişmeleri paylaştı. Gelecek çalışmalarını belirli konu başlıkları altında planlayan ekip, ana çalışma alanlarını, engelli konusunda araştırma ve savunuculuk, ülkelerinde alanda çalışan kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi, fon sağlayan kurumların harekete geçirilmesi ve AB düzeyinde dış ilişki yönetimi olarak belirledi.

Engelliler ve Ulaşılabilirlik Toplantısı, Eylül 2010

Konsorsiyum, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 27. Maddesinde geçen “Ulaşılabilirlik” konusunda Avrupa’nın alanında uzman hukukçularını bir araya getirdi. Ulaşılabilirlik kavramının anlamı üzerinde tartışılan toplantıda, ulaşılabilirlik konusunda yapılması gereken uygulamalar belirlendi ve hareket planı çıkarıldı. Bu konuda iyi uygulamaları benimseyerek hayata geçiren ülkelerden örnekler paylaşıldı. Yasal düzenlemesinde bu ilkeye yer veren ancak uygulamaya geçirmekte zorlanan ülkeler için tavsiyeler ve öneriler üzerinde duruldu.

Bilgi Paylaşım Toplantısı, Aralık 2009

Engelli Konsorsiyumu üyeleri yürüttükleri çalışmalara ilişkin deneyimlerini paylaşmak için 9 Aralık 2009’da Sabancı Vakfı ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıya, Fundacion ONCE’dan Konsorsiyum’un eş başkanlarından Miguel Angel Cabra de Luna ve The Atlantic Philanthropies, Sabancı Vakfı, Fondazione Banca del Monte di Lucca, National University of Ireland, FD Blueprint ve EFC’den temsilciler katıldı. National University of Ireland’dan Professor Quinn, Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik iyi uygulama örnekleri ve karşılaşılan zorluklar ile ilgili yapılan çalışmaya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Üyeler ayrıca Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik yürüttükleri etkinliklerin çıktılarını ve deneyimlerini aktardı.

Bilgi Paylaşım Toplantısı, Mayıs 2009

Engelli Konsorsiyumu kuruluş çalışmalarını takiben, atılacak yeni adımların belirlenmesi için 15 Mayıs’ta Roma’da üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya, Konsorsiyum’un eş başkanları Network of European Foundations for Innovative Cooperation’dan (Yenilikçi İşbirlikleri için Avrupa Vakıflar Ağı) Hywel Ceri Jones, ONCE Vakfı’ndan Miguel Ángel Cabra de Luna ve Sabancı Vakfı’nın da içinde bulunduğu üye vakıflar katıldı. EFC Sekretaryası’ndan Ana Mohedano Escobar, üye sayılarının gün geçtikçe arttığını belirterek 6 yeni vakfın üyelik başvurularının kabul edildiği bilgisini verdi. Konsorsiyum’a ilişkin yürütülen faaliyetlerin güncel bilgilerin paylaşıldığı toplantıda üyeler, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ışığında yürüttükleri etkinlikleri ve deneyimlerini aktarma şansı buldu.

Basın Toplantısı, Nisan 2009

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin ülkeler tarafından onay ve uygulanmasının teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu’nun ilk basın toplantısı Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda 1 Nisan 2009’da gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu üst düzey yetkilileri, Komisyonun Engelli Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Başkanı ve engelli hakları alanında çalışan çeşitli vakıf ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dâhil olmak üzere yaklaşık 100 kişi katıldı.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.