İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

Proje Künyesi
Kurum: Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu
Amacı: Aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması
İlleri: İstanbul
Hibe Tutarı: 120.000 TL
Proje Ortağı: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Proje Süresi: Nisan 2021 – Mart 2022

PROJE HAKKINDA

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi, TÜSİAD iş birliğinde Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülmekte, Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenmektedir. Proje, aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yollarını belirlemek amacıyla tasarlanmıştır.

Proje, iş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini amaçlamaktadır. Proje, kadına yönelik şiddeti önlemeye ve azaltmaya karşı oluşturulacak politika ve mekanizmaları Türkiye’nin tüm bölgelerine yaymayı hedeflemektedir. Proje kapsamında bugüne kadar 73 şirketten temsilciler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitici eğitimi almıştır. Bu şirketler İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa’da faaliyet göstermektedir. Proje, şirketlerin sürdürülebilir istihdam sağlamada toplumsal cinsiyet eşitliğini bir iş performansı ve ekonomik-sosyal kalkınma meselesi olarak ele almalarını sağlamayı da hedeflemektedir.

2021 yılında 10 ila 15 şirketin eğitim alması planlanmaktadır. Ek olarak, projeyi uygulayıp, kurum içi politikalarını oluşturan şirketlerin politikalarına ve uygulamalarına özgü değerlendirme formu oluşturulacaktır. Bu değerlendirme formu, politikaların etkinliğinin ölçülmesini ve faydasının artması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

2021 yılı başında şirketlerin yanında yerel yönetimlerin de çalışanlarının hane içinde maruz kaldıkları şiddete yönelik politika ve uygulamalar geliştirmesinin desteklenmesi için “Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle Mücadele ile İlgili Belediyeler İçin Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi” yayınlanmıştır. Rehberin pilot uygulaması 2021 yılı içerisinde 3 ila 5 belediyede gerçekleştirilecektir.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.