Okul Yöneticileri Geliştirme Programı

Sabancı Vakfı, toplumun hizmetine sunduğu kalıcı eserlerin yöneticilerinin yönetim kapasitelerini arttırmak amacıyla 2008 yılında düzenlediği Yönetici Geliştirme Programı’na 2010 yılında toplumsal cinsiyet eğitimi modülünü ekleyerek, Okul Yöneticileri Geliştirme Programı’nı hayata geçirdi. Okul Yöneticileri Geliştirme Programı, Sabancı Vakfı’nın da içinde bulunduğu “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı” kapsamında Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen Mor Sertifika Programı seminerlerine katılan öğretmenlerin görev yaptıkları okulların yöneticilerine yönelik olarak 2010-2011 eğitim yılında uygulandı.

Okul yöneticilerinin temel yönetim kapasitelerini geliştirmeyi, toplumsal duyarlılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalıklarını arttırmayı ve kurumlarında paydaş anlayışı oluşturarak sahiplenmeyi yaratmayı amaçlayan Okul Yöneticileri Geliştirme Programı, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) eğitimcileri tarafından düzenlendi. İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerinde belirlenen 142 okuldaki 188 yönetici, Okul Yöneticileri Geliştirme Programı’na katıldı.

Program kapsamında, öncelikle 6 ilde bulunan eğitim kurumlarına saha ziyaretleri gerçekleştirilerek beklenti ve öneriler ile ilgili görüşler alındı, daha sonra 2 günlük çalıştay ve deneyim paylaşımı formatında eğitimler yapıldı.

Okul Yöneticileri Geliştirme Programı’na katılan yöneticiler; eğitimlerde ele alınan yöneticilik, liderlik ve proje yönetimi konuları ile okullarında proje ekibi oluşturarak ve iş geliştirme projeleri hazırlayarak bir faaliyeti projeye dönüştürmüş oldular.

Katılımcı Görüşü

"23 yıllık eğitimciyim. Bu saatten sonra bana ne öğretecekler, ben oldum piştim gibi yaklaşımlar aslında kişinin bittiğinin bir kanıtıdır. Nevşehir’de 4-5 0cak ve 3 Şubat 2011 tarihlerinde verilen Yönetici Geliştirme Programı seminerine katıldım. Bu seminerleri son derece olumlu ve faydalı buluyorum. Belki bilmeden uyguladığımız bir takım konuların bilimsel yaklaşımlarını öğrenmiş oluyoruz.

Proje konusunda da yazık ki çok fazla eksiğimiz var. Özellikle son yıllarda Ulusal Ajans aracılığıyla karşılaştığımız AB projelerinin ele alındığı bir dönemde Yönetici Geliştirme Programı semineri çok yararlı oldu. Çünkü proje deyince genelde bir inşaat, mimari, makine, elektrik projesi anlaşılıyor ve aynı şekilde zor ve karmaşık bir süreç olduğu düşünülüyor.

Bugün Ulusal Ajans, projeleri seçme konusunda çok zorlanır duruma geldi. Çok sayıda proje sunulur oldu. Gerek Ulusal Ajansın eğitimleri, gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse Sabancı Vakfı gibi kuruluşların anlatımlarının, seminerlerinin bunda çok büyük rol oynadığını düşünüyorum." TOKİ Kız Teknik ve Meslek Lisesi (Nevşehir), Doğan Kürekli-Lise Müdürü

Değerlendirme Raporu Özeti için tıklayınız.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.