Sivil Toplum Endeksi Projesi

Sabancı Vakfı’nın da proje destekçileri arasında bulunduğu ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından yürütülen “Sivil Toplum Endeksi Projesi” (STEP) kapsamında İkinci Ülke Raporu Mart 2011’de yayınlandı.

STEP, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) tarafından tasarlanıp sivil toplumun küresel bazda değerlendirilmesini amaçlayan eylem odaklı ve katılımcı bir araştırma projesidir.

STEP’in hedefleri ise:

  • Türkiye’de sivil toplumun durumu hakkında bilinenlerin (uluslararası ve geriye dönük karşılaştırma imkânıyla) ve görünürlüğünün artması;
  • Projeye katılan paydaşların sivil toplumun durumu ve güçlendirilmesi için izlenecek yol üzerinde fikir birliğine ulaşabilmesi;
  • Sivil Toplum paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliğinin artması ve
  • Sivil toplumu destekleyen kuruluşların sivil topluma ilişkin bilgi toplama, analiz etme ve paylaşma kapasitelerinin artırılmasıdır.

İlk STEP araştırması 2003-2006 yılları arasında Türkiye dahil 50'yi aşkın ülkede yerel ortaklar tarafından yürütülmüş ve ilk ülke raporu 2007’de yayınlanmıştır (www.tusev.org.tr).

2011 STEP Türkiye Ülke Raporu için tıklayınız..

Özet Rapor için tıklayınız.

Proje hakkında daha fazla bilgi için bakınız www.step.org.tr ve www.tusev.org.tr.

STEP kapsamında Haziran 2009'da İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Forumda ülke genelinden 20 farklı şehirden ve çeşitli sektörlerden 150 sivil toplum paydaşı bir araya geldi.

Projenin önemli bir faaliyeti olan ve kamu, sivil toplum, iş dünyası ve akademinin temsilcilerinin aynı amaç etrafında  buluştuğu forumda Türkiye’de sivil toplumun "Vatandaş Katılımı", "Organizasyon Düzeyi", "Değerleri", "Etki Algısı" ve "Ortamı" hakkında düzenlenen atölyelerde araştırmanın bulguları tartışılmıştır. Bu atölye çalışmalarında elde edilen çıktılar Türkiye’de sivil toplumun gelişimini ölçmeye çalışan rapora önemli girdiler sağlayarak raporun tamamlanmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.