Yayınlar ve Raporlar

Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu, Engellilik Ana Akımlaştırma Raporu

Sabancı Vakfı’nın da kurucu üyeleri arasında bulunduğu Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu, engelli haklarına ilişkin çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Sabancı Vakfı'nın katkıda bulunduğu Engellilik Ana Akımlaştırma Raporu, vakıfların engellilik konusunu tüm faaliyetlerine entegre edebilmesi için yol göstermeyi amaçlayan bir yayın. Bu yayında ana akımlaştırma kavramı irdeleniyor ve bunu başarıyla uygulayan vakıfların çalışmalarından örnekler veriliyor. Ana akımlaştırma sayesinde, engelli bireylerin toplumsal katılımının önündeki engeller azaltılabilir. Bu manada, Ana Akımlaştırma Raporu, sektöre örnek teşkil edebilecek ve yol gösterebilecek bir zemin oluşturuyor.

Engellilik Ana Akımlaştırma Raporu tam metni için tıklayınız... (İngilizce)

Kullanılmayan Potansiyel: Avrupalı Vakıfların Kadın ve Kızlar İçin Ayırdığı Fonlar Raporu

Dünyanın en eski uluslararası kadın fonu olan Hollanda merkezli Mama Cash, Avrupalı vakıfların kadınlara ve kız çocuklarına verdiği desteğin doğasını anlamak ve bu alandaki veri açığını kapatmak amacıyla, “Kullanılmayan Potansiyel: Avrupalı Vakıfların Kadın ve Kızlar için Ayırdığı Fonlar” konulu bir rapor yayınlandı. Rapora göre; anket çalışmasına katılan 19 ülkeden 145 vakfın % 37’si kadın ve kız çocuklarına yönelik hibe ve programlara sahipken; bu konuya toplam bütçelerinin sadece % 5’ini ayırıyorlar.

Raporda, kadın ve kız çocukları için fon ayıran Türkiye’den Sabancı Vakfı, Hollandalı Bernard van Leer Vakfı, Belçikalı King Baudouin Vakfı, İsviçreli Oak Vakfı, İngiliz Sigrid Rausing Vakfı ve the Learning Bridges Initiative hakkında örnek vakalar da yer alıyor.

Raporun tümü için tıklayınız... (İngilizce)
Raporun Yönetici Özeti için tıklayınız... (İngilizce)
Raporun Yönetici Özeti için tıklayınız... (Türkçe)

Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu Engelli Hakları Projeleri ile İlgili İyi Örnekler ve Karşılaşılan Zorluklar Raporu

Sabancı Vakfı’nın da kurucu üyeleri arasında bulunduğu Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu, engelli haklarına ilişkin yürütülen projeleri bir araya getiren bir çalışma yürütüyor. Engelli çalışmaları konusunda iyi örneklerin toplanması, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması, yanlış yöntemlerin tekrarlanmaması ve bilgilerin paylaşılması amacıyla Ocak 2009’da başlatılan çalışmada, Avrupa Birliği Engelli Hakları Eylem Planı hedefleri çerçevesinde bugüne kadar yapılan çalışmalar arasından en iyi örnekler bir kaynakta toplanmıştır. Ocak 2011’de yayınlanan çalışma, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki 10 yıl boyunca uygulayacağı strateji olan “Avrupa Birliği 2010-2020 Engellilik Stratejisi” belgesinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.


Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020 tam metni için tıklayınız... (İngilizce)
İyi Örnekler Raporu’nun tam metni için tıklayınız... (İngilizce)
İyi Örnekler Raporu Yönetici Özeti için tıklayınız... (İngilizce)
İyi Örnekler Raporu Yönetici Özeti için tıklayınız... (Türkçe)

Diğer Yayın ve Makaleler

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.