Sabancı Üniversitesi

Yükseköğretim kurumlarının kurulup işletilmesi hakkının özel vakıflara da tanınmasıyla beraber Türk yükseköğrenim hayatı, bir dönüm noktasına geldi: Artık üniversitelerin daha iyi, daha mükemmel, daha kaliteli bir eğitim sunabilmek için hem elele verip işbirliği yaptıkları, hem de -aynı amaçlar doğrultusunda- yapıcı bir rekabet içine girdikleri bir dönem başlamıştı. Sabancı Topluluğu da, Temmuz 1994'te Yönetim Kurulu'nun aldığı bir kararla Sabancı Vakfı önderliğinde bir üniversite kurmaya karar verdi. Ancak bu, dünyada yüksek öğretimde örnek alınacak bir üniversite olmalıydı. Kısacası hedef, bir "dünya üniversitesi" yaratmaktı.

31 Temmuz 1997’de temel atma töreni gerçekleştirilen Sabancı Üniversitesi’nde eğitim 20 Ekim 1999 tarihindeki açılış töreni ile başlamıştır.

1.353.000 m2 arazi üzerine kurulan Sabancı Üniversitesi’nde öğretim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olmak üzere toplam üç fakülte bünyesinde yürütülmektedir. Tüm fakültelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Ekim 1998'de, genel yapısının ortaya çıkmasının ardından Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'na (EFQM) üye olmak üzere başvurmuştur. Üniversitemiz, Türkiye'den EFQM'e başvuran ve üyeliğe kabul edilen ilk üniversitedir.

Tasarım Süreci - "Farklı" Olmaya Giden Yol

Arama Konferansı

Hedef, bir "dünya üniversitesi" yaratmak şeklinde belirlenince, "nasıl?" sorusu gündeme geldi: Böylesine iddialı bir hedefe nasıl varılır? Eğitimde "mükemmel"e nasıl ulaşılır?

18-20 Ağustos 1995 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Arama Konferansı, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde önemli bir kilometre taşıdır. Arama Konferansı'nın konusu, "21. yüzyılın ideal üniversitesi nasıl olmalı? Nasıl bir eğitim felsefesiyle yola çıkmalı?" idi.

Konular, hiçbir kısıt olmaksızın, neredeyse "serbest çağrışım" yöntemiyle tartışılıyordu: Bütün önyargılardan arınmış şekilde, hiçbir hazır reçeteye bakmaksızın, yüzyıllardır değişmemiş eğitim yaklaşımlarından etkilenmeksizin, araştırma-geliştirme anlayışları ve yönetim yapıları ile övünen diğer dünya üniversitelerini örnek almaksızın, "sıfır"dan "ideal üniversite"yi tanımlamaktı amaç.

Bu konferansa 22 değişik ülkeden ve farklı disiplinlerden 50'yi aşkın bilim adamı, araştırmacı, aydın, iş adamı ve öğrenci katıldı. Konferansın sonunda, katılımcıların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak, Türkiye'de kurulması planlanan bu dünya üniversitesinin "felsefe"sinin ana teması belirlenmişti: "Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek".

Neden Farklı?

Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşunda "mükemmel" aranırken hiçbir yerli veya yabancı üniversite bir şablon olarak alınmadı, taklit edilmedi. Buna karşılık yurtiçindeki ve yurtdışındaki birçok üniversite incelendi, bunlar üzerine tartışıldı, her birinin değişik yönleri ele alındı ve sonuçta bir senteze varıldı.

Böyle olunca yaratılanın "farklı" bir üniversite olması, kaçınılmazdı.

Tasarım Komiteleri ve Eğilim Araştırmaları
Arama Konferansı'ndan sonra hazırlık çalışmaları, daha da hız kazandı.

"Sabancı Üniversitesi Felsefesi, Fakültelerine ve Programlarına Nasıl Yansıyacak?" sorusuna cevap aramak üzere, öğretim üyelerinden ve işadamlarından oluşan 30 kişilik bir çekirdek kadro kuruldu.

Disiplinlerarası yaklaşımlar çerçevesinde, programlar ve dersler üzerinde çalışacak, çeşitli alanlarda 13 Tasarım Komitesi oluşturuldu. Örnek vermek gerekirse, bunlar arasında "Fakülte Tasarım Komiteleri", "Ders İnceleme Komitesi" ve "Ders Programları Tasarım Komiteleri" sayılabilir.

Bu komitelere yön verebilmek amacıyla, Nisan 1996'da bir "Öğrenci Eğilimleri Araştırması" yaptırılıp, öğrencilerin, ailelerinin ve dershanelerin, nasıl bir üniversite istedikleri, tanımlanmaya çalışıldı. Aynı doğrultuda ikinci bir araştırma üç yıl sonra, 1999 yılında, üniversitenin açılışından önce tekrarlandı; böylece "hedef kitle" eğilimleri güncellenmiş ve doğrulanmış oldu.

Akademik program tasarım çalışmaları, bu şekilde, 1999 ortalarına kadar sürmüştür.

İletişim Bilgileri

Adres : Sabancı Üniversitesi 34956 Orhanlı Tuzla İstanbul
Tel : (216) 483 90 00
Faks : (216) 483 90 05
Web Adresi : www.sabanciuniv.edu

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.