Sıkça Sorulan Sorular

 • 1. E-posta adresimize gelen proje kodu ve oluşturduğumuz şifremizle işlem yapamıyoruz. Ne yapmalıyız?


  Sistemin açılış sayfasında yer alan “şifremi unuttum” linkine tıklayarak yeniden şifre oluşturmanızı öneririz.

 • 2. Online proje başvurusu için kullandığımız proje kodu ve oluşturduğumuz şifre daha sonra gerekli olacak mıdır?


  Değerlendirme sonuçları hakkında bilgi edinebilmeniz için Hibe Programı başvuruları kapanana kadar proje kodunuzu ve şifrenizi saklamanızı öneririz.

 • 3. Sabancı Vakfı online başvuru sistemi üzerinden başvurumuzu gönderdik. Başvuru sürecimiz tamamlandı mı?


  Online Proje Başvuru Formundaki tüm bölümleri tamamladığınızdan ve Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı’nı sisteme yüklediğinizden emin olduktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan “Kontrol Et & Yolla” butonuna tıklamanız gerekir.


  Bütün bu işlemlerin sonunda proje başvurunuzun tamamlandığına dair ekran karşınıza çıkacak ve başvuru süreciniz tamamlanmış olacaktır. Bu aşamada Sabancı Vakfı’na iletmeniz gereken ek bir evrak bulunmamaktadır.

 • 4. “Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararı” belgesinde adı geçen en üst düzey yetkili ile tam olarak ne kastediyorsunuz? Bu belge nasıl olmalıdır?


  En üst düzey yetkili, dernek, vakıf, kooperatif ve üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Kurumunuzun kuruluş yapısına göre en üst düzey yetkili organ, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Mütevelli Heyeti, Etik Kurulu ya da Rektörlük olabilmektedir.

  Proje başvuru kararı için belirlenmiş bir şablon bulunmamakla birlikte:

  • Üniversiteler için yönetim kurulu kararı ya da rektörün imzalı onay mektubunun,
  • Dernek, vakıf ve kooperatifler için yönetim kurulu kararı ya da ilgili kararın karar defterindeki sayfasının kopyasının sisteme yüklenmesi beklenmektedir. Yalnızca kurum başkanının imzasını taşıyan dilekçe, mektup ya da kararlar yeterli olmayacaktır.

 • 5. Aynı üniversiteden birden fazla başvuru (farklı birimlerden) olması durumunda Rektörlüğün başvuru kararları yeterli midir? Farklı birimlerden başvurulduğu için Rektörlük imzalı ek bir onay belgesine ihtiyaç var mıdır?


  Böyle bir durumda Rektörlüğün her proje başvurusu için ayrı Proje Başvuru Kararı’nın yüklenmesi yeterlidir. Rektörlük imzalı ayrı bir onay belgesine gerek yoktur.

 • 6. Başvurumuzun ilk aşamasında tüm belgelerimizi gönderebilir miyiz?


  Hayır, başvurunuzun ilk aşamasında yalnızca online sistem üzerinden başvurunuzu, Kurumun En Üst Düzey Yetkili Organının Proje Başvuru Kararını da ekleyerek iletmeniz gerekmektedir.

  Kurumuzla ilgili diğer evraklar, ancak ön değerlendirmeyi geçtiğinizde sizden istenecektir.

 • 7. Ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacaktır?


  Hibe Programı değerlendirme süreci 3 aşamadan oluşmaktadır.

  • Ön elemede bilgi ve belgelerin uygunluğu ve tamlığı kontrol edilerek, uygun olmayan başvurulara geri bildirimler 16 Şubat 2021 tarihinde e-posta ile yapılacak, ön elemeyi geçen projeler ön değerlendirmeye alınacaktır.
  • Ön değerlendirme sonucunda uygun olan ve olmayan projelere bildirimler 6 Nisan 2021 tarihinde e-posta ile yapılacaktır.
  • Ön değerlendirmeyi geçen projeler 16 Nisan 2021 tarihine kadar ek belgelerini gönderecekler ve son değerlendirmeye alınarak sonuçlar 1 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacaktır.


  Yukarıda belirtilen tarihlerde ayrıca, proje kodu ve şifre ile sisteme giriş yapıldığında, sistemden proje değerlendirme sonucu hakkında bilgi alınabilecektir.

 • 8. Ön değerlendirmeyi geçtik. Bundan sonra gönderilmesi beklenen belgeler nelerdir?


  Ön değerlendirmeyi geçen ve Değerlendirme Kurulu’na sunulacak projelerin sahiplerinin aşağıda listelenen belgeleri 16 Nisan 2021 saat 17.00’ye kadar Sabancı Vakfı’nda olacak şekilde, Sabancı Vakfı, Sabancı Center, Kule:2 Kat:15 34330, 4. Levent İstanbul adresine posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

  • Islak imzalı ve Kaşeli Proje Başvuru Formu
  • Islak imzalı ve Kaşeli Proje Ortaklık Formu
  • Şube Başvurusu ise Merkez’den Alınmış Onay Mektubu
  • Kurumun Resmi Senedi veya Tüzüğü
  • Kurumun İmza Sirküleri
  • Kurumun En Üst Düzey Yöneticisinin Özgeçmişi
  • Proje Yöneticisi Özgeçmişi ve İş Tanımı
  • Kurumun En Güncel Evrakları (2020 veya 2019)
  •              - Son 6 Ayda Alınmış Güncel Faaliyet Belgesi (Üniversiteler Hariç)

                - Kurum Bütçesi

                - Gelir-Gider ve Bilanço Tablosu

                - Faaliyet Raporu

  • Proje Ortaklarının Güncel Evrakları (Kamu Kurumları Hariç)
  •              - Son 6 Ayda Alınmış Güncel Faaliyet Belgesi (Üniversiteler Hariç)

                - Vakıf/Dernek ise Resmi Senedi veya Tüzüğü, Şirket ise Kuruluş Ticaret Sicili Gazetesi’nin Kopyası

                - İmza Sirküleri


 • 9 Sabancı Vakfı başvuru değerlendirme sürecinde alan ziyaretleri düzenleyecek midir?


  Başvuru değerlendirme sürecinde Sabancı Vakfı gerek görürse başvuruda bulunan projelere alan ziyareti düzenler. Bu durumda, kurum önceden bilgilendirilerek, randevu alınır.

 • 10 Proje başvurumuzu gönderdikten sonra süreç nasıl işliyor?


  Sabancı Vakfı 10 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başvuru almaya son verecektir. Sabancı Vakfı çalışanları ve bağımsız uzmanlar tarafından alınan başvuruların sırasıyla ön eleme ve ön değerlendirilmesi yapılacaktır.


  Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri 16 Nisan 2021 saat 17.00’ye kadar Sabancı Vakfı’na göndermesinin ardından projeler Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. Yapılan son değerlendirmelerin ardından hibe almaya hak kazanan projeler 1 Temmuz 2021 tarihinde duyurulacaktır.

  2021 Hibe Programı projeleri faaliyetlerine en erken 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak, faaliyetlerini en geç 25 Temmuz 2022 tarihinde sonlandıracaktır.

 • 11 Hibe almaya hak kazanan projelerin hibe ödemeleri ne zaman, nasıl bir takvim doğrultusunda yapılıyor?


  Toplam hibenin %40’ı, kurum ile imzalanan protokolün ardından projenin başlamasını takiben 5 iş günü içinde; %40’ı kurumun ilk Ara Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde; geriye kalan %20’si ise kurumun protokoldeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla, Son Rapor'u eksiksiz teslim etmesi ve Rapor'un onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

 • 12 Sabancı Vakfı hibe alan kurumlara alan ziyaretleri düzenleyecek midir?


  Sabancı Vakfı hibe almaya hak kazanan kurumlara proje yürütme sürecinde belirli aralıklarla alan ziyareti düzenler.

 • 13 Kurumumuzun mali kapasitesinin yetersiz olması (toplam gelirinin toplam giderinden az olması vb.) değerlendirmede olumsuz bir etki yaratır mı?


  Başvuran kurumun finansal istikrarı projenin seçilebilmesi açısından tek başına belirleyici olmamakla birlikte, proje değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır.

 • 14 Burada cevabını bulamadığımız sorularımız için nereyi aramalıyız, ne yapmalıyız?


  Proje Başvuru Rehberi’ni inceleyebilir, bu bölümde bulunmayan sorularınızı hibe@sabancivakfi.org adresine gönderebilir ve cevaplarınızın bir hafta sonra yine bu bölüme yüklenmesini takip edebilirsiniz. Sorularınızı, e-postanızın konu satırında proje kodunuz ile birlikte, sorunuzu tarif eden açıklamayı belirterek gönderiniz.


  Tüm başvuru sahiplerine eşit davranmak adına sorulara direkt cevap verilmeyecektir. Sorunuzun cevabı bu sayfada yer almıyorsa, bir hafta içinde eklenecektir. Eğer sorunuzun cevabı eklenmediyse, bu sayfada veya Proje Başvuru Rehberi’nde mutlaka cevabı bulunmaktadır.

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.